pernod-logo
lv ru

DARBAVIETA

Pernod Ricard Latvia darbojas saskaņā ar Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju (Universal Declaration of Human Rights) un Starptautiskās Darba organizācijas Deklarāciju par pamatprincipiem un tiesībām darbā (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work). Tostarp sagaidām, ka arī visi mūsu sadarbības partneri darbosies saskaņā ar šiem principiem.

BSCI.jpg

Lai apmierinātu darbinieku vajadzības - labvēlīgu un drošu darba vidi un profesionālu izaugsmi - mēs tiecamies nodrošināt katra darbinieka attīstībai nepieciešamās iespējas.

Uzņēmuma darbinieku dažādība

Pernod Ricard augstu vērtē darbinieku dažādību un tiecas pēc starpkultūru pieredzes apmaiņas, ticot, ka tādā veidā tiek veidota daudz radošāka un efektīvāka darba vide. Internacionālā mobilitāte gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem sniedz plašas iespējas, tādēļ arī mums kā uzņēmumam jārēķinās ar šiem faktoriem, jārada labi un ērti apstākļi, kā arī jāveicina darbinieku motivācija, lai ieguvēji būtu abas puses.

Veselība un drošība

Rūpes par darbinieku veselību un drošību ir raksturīgas visām Pernod Ricard pārstāvniecībām. Mēs sagaidām, lai arī mūsu sadarbības partneri atbildīgi izturētos pret savu darbinieku darba apstākļiem. Rūpes par darba vidi ir dabiska mūsu ikdienas sastāvdaļa, ko raksturo nemitīga tiekšanās pēc uzlabojumiem.

Alkohola pārmērīgai lietošanai mēdz būt negatīvas sekas uz veselību un drošību darbā. Ņemot vērā, ka esam alkohola izplatītājkompānija, mums ir svarīgi apzināties iespējamos riskus, kā arī izglītot mūsu darbiniekus par atbildīgu alkohola lietošanu.

Darbinieku attīstība

Mēs, Pernod Ricard, vēlamies būt pievilcīgs darba devējs, jo talantīgi un uzticami darbinieki ir viens no svarīgākajiem faktoriem uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanā.

Mēs pieturamies pie vadības stila, kurā uzskatāmi tiek parādītas vērtības, uz kurām buvēts kompānijas veiksmes stāsts: godīgums, uzņēmējdarbības gars, savstarpēja uzticēšanās un pozitīva attieksme.

Pernod Ricard gan vadītājiem, gan darbiniekiem tiecas nodrošināt individuālās attīstības iespējas, kā arī sniegt atbalstu profesionālajā izaugsmē. Ikgadējo darbinieku un vadītāju pārrunu laikā tiek veidoti un vēlāk praksē ieviesti darbinieku snieguma un attīstības plāni.