pernod-logo

Etikk på markedet

Pernod Ricard Norway skal drive virksomhet i henhold til norsk lov, våre etiske retningslinjer og i god forretningsånd.

All vår markedsføring skal være i henhold til våre interne etiske retningslinjer, Pernod Ricard Code of Commercial Communication.  Retningslinjene er utarbeidet i henhold til den europeiske standarden for ansvarlig alkoholkonsum (ERUF).

Pernod Ricard har interne kontrollorganer for markedsføringsaktiviteter for å sikre legalitet og korrekt kommunikasjon med våre kunder. All kontakt med kunder, partnere og konsumenter skal være preget av profesjonalitet, respekt og god etikk.